slots.us.org Ratnagiri to Guhagar via Bhatgaon bridge | The Top Post !

Ratnagiri to Guhagar via Bhatgaon bridge


Ratnagiri to Guhagar via Bhatgaon bridge


रत्नागिरी पासून गुहागर ला जातानाचा रस्ता (राई भातगाव मार्गे ) निसर्गाने नटलेला आहे. निर्जन वळणान्चा रस्ता , मधेच लागणारी खेडेवजा गाव, गर्द  झाडी, डोंगर आणि झरे ...अशाच एका झरयाचा हा फोटो .No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !