slots.us.org त्रिवेणी | The Top Post !

त्रिवेणी


त्रिवेणीमराठी मधे चारोळी हा प्रकार नवीन नाही, अलीकडे त्याला "चारोळी" हे नाव मिळाले इतकाच. कुसुमाग्रजांच्या काही कविता या प्रकारामधे मोडू शकतील . "त्रिवेणी" हा प्रकार मात्र मी फ़क्त व पहिल्यांदा वाचला गुलझारांचा . अनुवादन केल आहे शांता शेळके यानी . मेहता पब्लिशिंग हाउस प्रकाशित संग्रहाच नाव त्रिवेणी .


गुलझार म्हणजे मनाला भावणारया आणि सहज समजण्या सारख्या उर्दू रचना। कारण त्या उत्तम निरीक्षण शक्तीमुळे व कवीच्या अतिशय हळव्या स्वभावमुळे लिहिल्या गेल्यात अस मला वाटत शांता बाइनी त्या मराठीत फारच सुरेख अनुवादित केल्यात। मग मलाही वाटल एखादा प्रयत्न करावा !


त्याला ती पहिल्याच भेटीत मनापासून भावली होती,
तिने ही आपल्या जीवनसाथीबद्दल मत बनवली होती

दोन डोळे एकमेकाना भेटत नाहीत हेच खरे !


-------------------------------------------दिवसभर कामानंतर चुल पेटवली, अन्न रान्धल
भाताच्या जोडीला छान माशाच कालवण होत....

दारुबरोबर काहीतरी चटपटीत चांगल लागत !


Read my more poems here.


No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !