slots.us.org कैफियत | The Top Post !

कैफियत


कैफियत 


साक्षीदार मी, आरोपीही मी, कुणासाठी भांडु !

कैफियत माझी कोणत्या अदालतीत मांडु? स्पर्धी मी, प्रतिस्पर्धीही मीच, कसा डाव खेळू !

डाव मोडवत नाही, नवा डाव कसा मांडु?तुझ्या बाजूने मी, माझ्या बाजूने फक्त मी, !

कळत नाही आज, कुणाची बाजू कशी मांडु?

                                                 


Read my more poems here.

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !