slots.us.org स्पर्श | The Top Post !

स्पर्श-- स्पर्श --


अलगद माझा धरलास हात
यौवनाची आज छेडलीस तार.
झाले शब्द मुके अडले ओठांत 
डोळ्यात शोधे काही वेडी नजर !

                                                           - परेश काळे 

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !