slots.us.org चैत्रेय | The Top Post !

चैत्रेय-चैत्रेय-चैत्रेय,
चैत्रात जन्मलेला.
तुला आठवतं ?
आपली मैत्रीही चैत्रातील 
नवीन धुमाऱ्या सारखी, 
पान पल्लवीसारखी 
सळसळणारी !कळालाही नाही 
कधी गुरफटत गेलो !
मैत्रीच्या दवात 
सहज भिजून गेलो. 
नंतरच्या वसंता प्रमाणेच 
फक्त बहरत होतो 
आपण दोघं  
आणि आपली मैत्री !!

या मैत्रीत मात्र 
एक गमंत होती 
तुला न मला 
या मैत्रीला बनवायचं होतं 
एक रेशीम गाठ !
कधीही न तुटणारी, 
एक पालवी 
दर वसंतास 
जोमाने फुलणारी.

                                                                      By Paresh KaleImage source: shutterstock.comNo comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !