slots.us.org चार ओळी तुझ्यासाठी : नशीब | The Top Post !

चार ओळी तुझ्यासाठी : नशीबचार ओळी तुझ्यासाठी : नशीब नियती कधी कधी 
किती क्रूर वागते !
जो आधीच मेलेला असतो,
त्याला आणखी मारते … 


*****

मला जिवंतपणी जाळताना,
या चिंतेनं थोडं तरी भान ठेवावं,
मेल्यानंतर सारणांसाठी 
काहीतरी शिल्लक ठेवावं !by Paresh Kale

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !