slots.us.org चार ओळी तुझ्यासाठी : ताज | The Top Post !

चार ओळी तुझ्यासाठी : ताज

चार ओळी तुझ्यासाठी : ताज  सौंदर्यांची स्तुती करताना चाहते म्हणतात,
 " अरे हुजूर वाह ताज बोलिये !"

 माझ्यासारखा एखादाच मात्र म्हणतो,

 " ताजमें मुमताज की कब्र खुदी है !"


By Paresh Kale


No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !