slots.us.org सहल | The Top Post !

सहल


सहलआज या वाटेवर भेटली सहेली 
बहरीत फुलांची सहल चालली !

उघड्या माळरानावर 
तव तृणफुलांच्या  साक्षीने 
धरीत्रीच्या मंदगतीने 
छेडीली कुसुमावतीने 
बहरीत फुलांची सहल चालली !

हात कटीवरी 
गुंजन या गाली 
वारा  साथ देई 
स्पर्श मलमली 
बहारीत फुलांची सहल चालली !

नकोच तू पुसू काही 
ऐकले मी चोरुनी 
गाता गीत रंगुनी 
सुखावले मनी 
बहारीत फुलांची सहल चालली !

आज या वाटेवर भेटली सहेली 
बहरीत फुलांची सहल चालली !No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !