slots.us.org स्वप्न | The Top Post !

स्वप्न


Source: http://mikeprout.com

स्वप्न


आज हळूच सखे
येशील का स्वप्नात तू ?
गोड गुलाबी गाली
सखे हसशील का तू?

नुसतेच स्वप्न नसावे
स्वप्नात सत्य भासावे
वेडा पीसा मजला पाहून
धुंदीच्या कुशीत तू शिरून
सखे थोडी लाजशील का तू?

नि:शब्द नको
स्वप्न बोलके असुदे
निलच:क्षुचे
मला अमृत पिउ दे
सखे थोडी बोलशील का तू?No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !