slots.us.org व्यथा | The Top Post !

व्यथा


व्यथा

तुझ्या डोळ्यात एक नशा होती,
आता सर्व काही संपले.
ते कुणासाठी तरी आसुसलेले होते,
आता कुणापायी तरी घाबरलेले !
No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !