slots.us.org एकांत | The Top Post !

एकांतएकांत 


शांत नीज मिठीत
डोळ्यात जाग कशाला ?

उद्याच्या सुखांचा,
आज हव्यास कशाला ?प्रेममय काळ आहे,
त्याची चिंता कशाला ?

तुझ्या माझ्यात दुःखाचा,
अडसर कशाला ?
1 comment:

Thank you for visiting !