slots.us.org चित्र | The Top Post !

चित्र
चित्र

जर सोपं असलं असतं तर,
तुझं एक चित्र बनवलं असतं.
ज्या घरात येणार नाहीस कधी,
त्या भिंतीवर सजवलं असतं.


दिवस, तुझ्याकडे बघून गेला असता,
तुझा वावर घरभर असला असता.
संवाद आपला दिवसभर झाला असता,
दुखावणारा काळ थोडा सुखावला असता.किती झालं तरी, जखमा मात्र भरल्या नसत्या.
शेवटी चित्रच ते, त्याला जिवंत भावना नसत्या !No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !