slots.us.org स्वप्न | The Top Post !

स्वप्न


स्वप्न 

Source: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/

आज हळुच सखे 
येशील स्वप्नात का तु ?
गोड गुलाबी गाली 
सखे, थोडी हसशील का तु ?


नुसतेच स्वप्न नसावे 
स्वप्नात सत्य भासावे 
वेडा पिसा मजला पाहुन 
धुंदीच्या कुशीत तू शिरून 
सखे, थोडी लाजशील का तू ?


निःशब्द नको,
स्वप्न बोलके असुदे 
निल चक्षुंचे 
मला अमृत पिउदे 
सखी, थोडी बोलशील का तु ? 


No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !