slots.us.org सखी | The Top Post !

सखी

सखी


खूप काही दिलस,
एक मैत्रीण, एक सखी,
एक सुंदर सोबतीण म्हणून !

म्हणूनच,
आज शेवटचं मागायला आलोय.
पण फक्त आपल्या मैत्रीखातर
कधीही तोडू नको हे नातं
असेल पडलो कमी मी कुठेतरी
पण केलीय तेवढीच प्रिती तुझ्यावरती

तुझ्यारुपी एक गोंडस फुल
उराशी बाळगलं
आयुष्याच्या अवघड वाटेवर
तुला सांभाळल

पण हा भार नव्हे
या पाठी समर्पण आहे
म्हणूनच जिवनभर
हेच करण्याची इच्छा आहे.

तू मला नेहमीच हवीयस
हृदयाच्या सर्वात जवळ
एक सखी एक मैत्रीण
एक सुंदर सोबतीण म्हणुन.


No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !