slots.us.org प्रणयगंध | The Top Post !

प्रणयगंधप्रणयगंध

होती साथ द्याया
फुले रातराणीची
आज आस आहे
तुझ्या धुंद मिठीची. 


प्रणयगंध उधळीत तु
येशील जेव्हा कवेत
दिशा मार्गस्थ होतील
शितल  गंधा समेत.

ओठातले गुज तुझ्या
ऐकतील माझे ओठ
हातात हात द्याया
असतील माझे हात.

बेधुंद होऊन जा,
होऊन जा निःशब्द
सोडुन दे ते जग
आज मिलनात जग.No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !