slots.us.org तुझाच | The Top Post !

तुझाच


Image Source:
http://saimg-a.akamaihd.net/saatchi/7835/art/1567391/780285-7.jpg

तुझाच

मी आहे फक्त तुझाच
तू समजून घे. 
प्रेम कधी आटणार नाही
तू उमजून घे.

साद घाल जिवाला कधीही
तू पारखून घे.
विश्वास ठेव,  फिरणार नाही
आजमावून घे.


No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !