slots.us.org सरीत भिजलीस | The Top Post !

सरीत भिजलीस


सरीत भिजलीस


ओल्या हातांना मेंदीचा सुवास,
ओल्या ओठांचा ओला स्पर्श,
पाणीदार डोळ्यांमधले अर्थ,
सुखावलो सखे, हा सहवास !



घट्ट झाली मिठी तुझी,
हात काही मागतात,
खाली ती दडली नाही,
गाल का लाजतात?



No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !