slots.us.org सकाळ | The Top Post !

सकाळ

सकाळ

भिजले केस, ओल्या अंगाला
कोवळे उन स्पर्शुन गेले ,
तारुण्यात दिसतेस खास
रुळल्या बटेला सांगुन गेले.


त्या क्षणाला आठवुन तुला,
मन माझे मोहरून गेले.
स्पर्शातल्या मोरपीसांची,
आठवण ओठ सांगुन गेले.

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !