सावरू दे

सावरू दे

पावसा थांब थोडा,
आवेग आवरू दे
बेहोश झाले आहे 
मनाला सावरू दे. 

येईल तो आज 
थोडेसे बहरू दे,
मन हरवले माझे,
पदर सावरू दे!
            
       


                             No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting !