slots.us.org जंगल ( Wilderness) | The Top Post !

जंगल ( Wilderness)


जंगल ( Wilderness)


हिरवे हिरवे जंगल भवती
            गहन निळे नभ माथ्यावरती
मेघ पिऊनी हिरवळलेली
            रस्त्यातीलही करडी माती  ।।

       अफाट हिरव्यामधून असल्या
        मुशाफिरी मन झिरपत आहे
     धुसर वैश्विक सौंदर्याचे
         दान मनावर बरसात आहे  ।।

जाणिव झाली वेळ तीलाही
            हिरवी तांबूस पाने फुटती
दूरदूरच्या त्या दुनियेतील
            शतशतकांची नाती तुटती  ।।

                                                          - कुसुमाग्रज

                                         

5 comments:

Thank you for visiting !